UTAMAMENGENAI MMSJURNALHUBUNGI KAMI
MARA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM(MMS)
MMS adalah kemudahan sistem online yang telah dibangunkan MARA bagi memenuhi keperluan pengurusan pendidikan untuk mewujudkan satu pengkalan data yang lengkap mengenai maklumat IPMa. Kemasukan data secara online dari IPMa juga dapat memberi maklumat terkini kepada semua pengguna sistem dan seterusnya membuat penambahbaikan pengurusan pendidikan yang berterusan.

MMS yang berasaskan web yang boleh diakses secara atas talian di persekitaran intranet dan internet yang merangkumi modul-modul seperti berikut:
 • Modul Penilaian Kendiri Standard Pendidikan MARA (SPMa)
  - Instrumen dan Manual SPMa
  - Penilaian Kendiri
  - Rumusan Skor
  - Pelan Tindakan Penambahbaikan (PTP)
 • Modul Profil Institusi Pendidikan MARA
  - Data pengurusan dan Pentadbiran IPMa
 • Modul Pelaksanaan Kajian
  - Pembinaan instrumen bagi kajian persepsi dengan
    menggunakan pilihan jawapan skala likert 4, 5 dan 7
 • Modul Jurnal Pendidikan MARA
  - Mengandungi artikel penulisan ilmiah terbitan Jurnal
    Pendidikan & Latihan MARA
 • Modul Pentadbiran Penaziran
  - Instrumen Penaziran
  - Penkongsian Amalan Terbaik
OBJEKTIF
 1. Mewujudkan satu sistem penilaian kendiri pengurusan pendidikan IPMa secara online
 2. Menyediakan sistem pengurusan penambahbaikan pendidikan secara berterusan
 3. Membantu memantapkan pengurusan penaziran dan proses kerja sedia ada
 4. Memudahkan sistem penyimpanan data rekod IPMa
 5. Menyediakan satu platform untuk perkongsian amalan terbaik IPMa
CIRI-CIRI SISTEM
 • Web Based
 • Menggunakan Kemudahan Internet
 • Access Right
 • Aliran Kerja
 • Kemudahan Fleksibal
 • Audit Trail
 • Integrasi
 • Intranet@Internet
PENGGUNA SISTEM
 • Bahagian Pemantauan dan Inspektorat MARA
 • Pengawal Program
 • Jawatankuasa Pelaksana SPMa Peringkat Pusat (JPSP)
 • Jawatankuasa Pelaksana SPMa Peringkat Ibu Pejabat (JPSI)
 • Pengetua dan Pengarah IPMa
 • Para Penyelidik

Copyright © Majlis Amanah Rakyat